Tarieven, betaling en vergoeding

Op deze pagina leest u meer over de tarieven van behandelingen, betaling en wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Tarieven:
Een eerste consult duurt twee tot drie uur waarin we alle noodzakelijke onderzoeken en metingen doen om de diagnose te bepalen en de mogelijkheden voor behandeling met u bespreken. U ervaart dan ook meteen onze werkwijze en meestal zijn er in de wachtkamer lotgenoten die hun ervaringen met u willen delen.

Nadat wij samen met u het behandelplan hebben opgesteld, informeren wij u verder over de kosten voor de behandeling en wat uw zorgverzekeraar daarvan vergoedt.

Het eerst consult is vrijblijvend en verplicht u niet tot verdere behandeling in onze kliniek. Het tarief is meestal € 219,50.

Een overzicht van de tarieven voor behandelingen, leest u in deze passantenprijslijst 2021 en de passantenprijslijst 2022 

Betaling:
De registratie en facturatie van de door ons geleverde zorg geschiedt volgens de wet- en regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waarbij de zorg voor een patiënt wordt gegroepeerd in een DBC-zorgproduct. Een DBC-zorgproduct is gebaseerd op de medische diagnose en uitgevoerde zorgactiviteiten in een door de NZa vastgestelde periode. Eén DBC-Zorgproduct resulteert in één factuur. De hoogte van de factuur hangt af van het aantal poliklinische bezoeken en de daarbij uitgevoerde onderzoeken.

De looptijd van een uw eerste DBC-zorgproduct is 90 dagen, terwijl volgende DBC-zorgproducten maximaal 120 dagen omvatten. Na het aflopen van een DBC-zorgproduct ontvangt u van ons een factuur.
Als u meerdere keren per jaar op controle komt, zult u meerdere facturen van ons ontvangen.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar:
Omdat wij geen contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars, kunnen wij niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Dit heeft tot gevolg dat wij de door ons geleverde zorg direct aan u factureren. De factuur dient u aan ons te voldoen en kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden krijgt u (een gedeelte van) het factuurbedrag via uw zorgverzekeraar vergoed.

Onze medewerkers van de Front Office informeren u graag verder. Hier vindt u de contactgegevens.